Prerušenie prezenčnej výučby od 10.02.2020

Počas prerušenia prezenčnej výučby od študentov predmetu Teória informácie očakávam, že budú samostatne študovať skriptá dostupné on-line na stránke doc. Palúcha http://frcatel.fri.uniza.sk/users/paluch/ti.pdf. Konkrétne v týždni od 09.03.2020 do 13.03.2020 podmienenú entropiu a spoločnú informáciu pokusov v kapitolách 2.6 a 2.7 a v týždni od 16.03.2020 do 20.03.2020 entropiu zdroja v kapitolách 3.1 až 3.3.

Zadania príkladov a vzorové riešenia sú uvedené v zošitoch LibreOffice Calc na stránke predmetu.

Zabezpečované predmety

Zimný semester

Letný semester