FIPS 140.1

Test sa vykonáva pre postupnosť 20000 bitov.

Charakteristika testu:

Monobit test (počet "1") musí byť v rozsahu 9654 až 10346
Poker test (m=4) musí byť v rozsahu 1.03 až 57.4
Runs test (počty blokov a gapov). 1 ... 2267 - 2733
2 ... 1079 - 1421
3 ... 502 - 748
4 ... 223 - 402
5 ... 90 - 223
6 a viac ... 90 - 223
Longrun test - nesmie existovať blok alebo gap dlhý 34 a viac

Vysvetlenie niektorých pojmov:

Poker test: Zvolí sa m v rozsahu 0 až počet vygenerovaných bitov. V našom prípade m=4. Podľa vzťahu X=(2^m)/K*(SUM(i=1;2^m)ni^2)-K vypočítame hodnotu, ktorá musí byť uvedenom rozsahu.
Blok: Blok dĺžky i je postupnosť bitov pozostávajúca zo samých jedničiek tesne pred a za ktorou nenasleduje jednička.
Gap: To isté inverzne.

Nasledujúci skript Vám umožní kontrolu kvality ľubovoľného generátora na základe testu FIPS 140.1 . Ako vstup treba zadať súbor na Vašom lokálnom počítači. Súbor musí mať nasledujúci formát:

Rozsah:

20 000 byte-ov

Hodnoty:

0,1

Formát:

Znakový


Príklad výpisu súboru ľuboľným editorom: 01011101000101010110101 ...
Tieto stránky vznikli ako semestrálny projekt z predmetu KRYPTOGRAFIA.
Marek Blažek, FRI ŽU 2000.