1. zápočtový test z TI 2013, forma J

 1. Skúmame závislosť dvoch pokusov A a B. Výsledok pokusu A má 4 možnosti A={A1, A2, A3, A4}, výsledok pokusu B má 3 možnosti B={B1, B2, B3}. Pravdepodobnosti jednotlivých možností môžeme odhadnúť na základe výsledkov prieskumu, do ktorého sa zapojilo spolu 100 respondentov. Početnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  B1 B2 B3 Spolu
  A1 7 6 11 24
  A2 0 20 7 27
  A3 28 5 9 42
  A4 4 3 0 7
  Spolu 39 34 27 100

  Vypočítajte entropiu jednotlivých pokusov H(A), H(B), entropiu kombinovaného pokusu H(A^B), spoločnú informáciu oboch pokusov I(A,B) a podmienené entropie oboch pokusov H(A|B), H(B|A).

 2. Nech Z = (A*,P) je závislý stacionárny informačný zdroj, A = {1, 2, 3}. Pravdepodobnosť vyslania jednotlivých znakov abecedy závisí od predchádzajúceho vyslaného znaku:

  P(Xn = 1 | Xn-1 = 1) = 0,6
  P(Xn = 2 | Xn-1 = 1) = 0,4
  P(Xn = 3 | Xn-1 = 1) = 0
  P(Xn = 1 | Xn-1 = 2) = 0,1
  P(Xn = 2 | Xn-1 = 2) = 0,7
  P(Xn = 3 | Xn-1 = 2) = 0,2
  P(Xn = 1 | Xn-1 = 3) = 0
  P(Xn = 2 | Xn-1 = 3) = 0,3
  P(Xn = 3 | Xn-1 = 3) = 0,7

  Určte entropiu jednoznakových a dvojznakových slov H(C1), H(C2), podmienenú entropiu druhého znaku, ak poznáme prvý znak H(X2|X1) a entropiu zdroja H(Z).