2. zápočtový test z TI 2013, forma E

 1. Nájdite najkratší kód a určte jeho dĺžku pre zdroj Z = (A*,P), A = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j}.

  Porovnajte dĺžku kódu s entropiou zdroja H(Z)

  zp(z)
  a0,11
  b0,17
  c0,16
  d0,09
  e0,11
  f0,06
  g0,04
  h0,02
  i0,13
  j0,11
 2. Nech

  G =10000101010
  01000110001
  00100111100
  00010110111
  00001101111

  je generujúca matica lineárneho (11,5) kódu K. Určte minimálnu vzdialenosť kódu K (delta K). Koľkonásobné chyby dokáže takýto kód objaviť a koľkonásobné opraviť?

 3. Nech

  w = (0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1)T

  je prijaté slovo. Dekódujte (opravte) toto slovo podľa lineárneho kódu z predchádzajúcej úlohy.